Området

Når man driver et stutteri, så handler det meste om dyrenes velfærd, og vi ønsker selvfølgelig i lighed med alle andre, at alle heste her på stedet skal have det godt. Det gælder også vore katte og hunde, svaler og andre fugle.

Men det gælder også vildtet. Vi har den opfattelse, at ejerskabet af større jordbesiddelser også medfører en forpligtelse, til at sikre gode forhold for vildtet. De skal også have det godt når de færdes hos os, og derfor strækker vi os langt i disse bestræbelser.
Rundt om en del af vore marker har vi anlagt et spor, som er tilsået med græs, der holdes nede med slagleklipper 2 gange om året. Her kan vildtet så færdes, græsse, solbade – hvad enten det er harer, agerhøns eller råvildt. Vi klipper og beskærer, så der er gemmesteder i hegnet, men også så vore maskiner kan køre på marken uden gene fra nedhængende grene, og så man kan tage en strakt galop uden at miste hjelmen. Desuden undlader vi at sprøjte i denne randzone, hvilket selvfølgelig gavner alle slags dyr og insekter.

Vi værner om de små remiser, og trimmer vegetationen, så alle kan være der. Høje og tætte træer langs søer tyndes, så ænder kan flyve ind og lande, og vi udlægger små områder som foderager med majs og lignende. Endelig opretter vi et mindre antal foderskærme, og udlægger foder hele vinteren.

Alt dette gør vi for dyrenes skyld, - men også for jagten. Dyrene skal have det godt hos os, så længe de lever, og ansvarsbevidste jægere skal sikre den nødvendige regulering af naturen. Selv går vi ikke på jagt, men det er der mange andre, som gerne vil.
 

Stutteri Stasevang - Tlf. 45 16 24 60 - mail@stasevang.dk