Landbruget

Oprindeligt bestod Stutteri Stasevang af omkring 20 ha, hovedsageligt udlagt som folde samt godt 10 ha forpagtet jord, hvor vi producerede vores egen wrap-hø.

I 2008 tilkøbte vi så den forpagtede ejendom, samt yderligere 75 ha landbrugsjord således at vi i dag råder over i alt 108 ha.

Dette giver os betydelige fordele, idet vi nu producerer både hø og halm til eget forbrug, og for det meste nok til, at vi også kan sælge af det til andre. Desuden kan vi nu også i sæsonen udbringe staldgødningen på egen jord, på tidspunkter der passer i vores hverdag, hvilket også har betydet en pæn besparelse.
Endelig er vi blevet en god kunde hos foderstofforretningerne, idet vi afsætter omkring mindst 300 tons korn om året.

Markarbejdet lader vi for det meste udføre af en maskinstation, men vi har materiel så vi selv kan klare de daglige opgaver, samt vores del af høstarbejdet.

Stutteri Stasevang - Tlf. 45 16 24 60 - mail@stasevang.dk