Jagten

Indtil flere steder grænser vore jorder op til skovområder, og vi ser derfor en del vildt på vore ejendomme. Både fugle- og råvildt. Vi har derfor rådført os med en natur- og vildtkonsulent, for på bedste måde at tilgodese vildtet, uden at det griber for meget ind i dyrkningen af jorden.

Vi værner om de små remiser, og trimmer vegetationen, så alle kan være der. Høje og tætte træer langs søer tyndes, så ænder kan flyve ind og lande, og vi udlægger små områder som foderager med majs og lignende. Endelig opretter vi et mindre antal foderskærme, og udlægger foder hele vinteren.

Rundt om de fleste af vore marker har vi anlagt et spor, som er tilsået med græs, der holdes nede med slagleklipper 2 gange om året. Her kan vildtet så færdes, græsse, solbade – hvad enten det er harer, agerhøns eller råvildt. Vi klipper og beskærer, så der er gemmesteder i hegnet, men også så vore maskiner kan køre på marken uden gene fra nedhængende grene, og så man kan tage en strakt galop uden at miste hjelmen. Desuden undlader vi at sprøjte i denne randzone, hvilket selvfølgelig gavner alle slags dyr og insekter.

Alt dette gør vi for dyrenes skyld, - men også for jagten. Dyrene skal have det godt hos os, så længe de lever, og ansvarsbevidste jægere skal sikre den nødvendige regulering af naturen. Selv går vi ikke på jagt, men det har vi indgået aftaler med andre om.
 

Stutteri Stasevang - Tlf. 45 16 24 60 - mail@stasevang.dk