Stutteriets historie

Stutteri Stasevang blev grundlagt i 1998 af familien Viby, der efter salget af en større virksomhed, der med Henning Viby som leder og ejer gennem 25 år var udviklet til en af de førende i branchen, fik muligheden for at etablere et hestested.

Grundlaget skulle være Frieser-heste og sammen med døtrene Mai-Britt og Marlene blev de første avlshopper hjemtaget fra Holland.

Meget hurtigt blev stutteriets avl rettet mod stam 50, som er en af de fornemste linjer i Frieser-avlen, og vores ældste avlshoppe Riduna var da også helsøster til den legendariske hingst Anton 343. Riduna’s datter Piduna blev Danmarks første Modelhoppe, og mange fornemme resultater er siden hen opnået med disse hopper og deres afkom.

I nogle år gennemførte vi på Stasevang med stor succes en række arrangementer, herunder Frieser-Shows, men klager fra naboer og en urimelig fejlagtig behandling af vores sag hos myndighederne betød en brat stopper for det hele i 2005. Hertil skal lægges nogle særdeles uheldige personaleansættelser, som førte til, at vi på et tidspunkt stærkt overvejede at afhænde det hele.

Efter nogle års usikkerhed omkring fremtiden, besluttede vi så i 2008 at tilkøbe naboejendommen, som vi allerede havde under forpagtning, samt nogle betydelige landbrugsarealer, og fik på denne måde sikret grundlaget for en fremtidig drift af stedet.

Marlene ønskede derfor at videreføre den oprindelige plan, og har nu overtaget det fulde ansvar for driften af stutteriet.

Landbrugsdriften vil dog nogle år endnu, blive administreret og styret af Henning Viby, der arbejder på at genoprette årtiers forsømmelser omkring levende hegn og dræn således, at de i alt 108 ha jord både kan blive en fryd for øjet og for vildtet, samt en rentabel forretning.

Stutteri Stasevang - Tlf. 45 16 24 60 - mail@stasevang.dk